Šta bih ja bez tvojih boja

Te tvoje usne boje malinekipe od slasti kao pralinesuvom su dlanu vlažne slavineobali strmoj tihe lavinea slaboj rosi snažne planine Te tvoje usne Po mom beznadju dragulje sadegorku sudbinu osvetom sladevrelo mi srce uzdahom hladena površinu iz dna me vadeoko mog straha tvrdjave grade Šta mi to radete tvoje usne boje maline Te tvoje oče …