Dobar, loš i nisam zao

Dobar, loš i nisam zao Znam da sam snažanali sam nejakda se oduprem tvojoj dobrotikoja me vuče pod svoje hridida se oduprem tvojoj ljepotipred kojom cvijet sebe se stidiu kojoj ružan ružnom se svidia koju samo slijep ne vidi Znam da sam visokali sam nizakda bi ti duši vrhove tak’oda bi se u njoj od …