Dobar, loš i nisam zao

Dobar, loš i nisam zao Znam da sam snažanali sam nejakda se oduprem tvojoj dobrotikoja me vuče pod svoje hridida se oduprem tvojoj ljepotipred kojom cvijet sebe se stidiu kojoj ružan ružnom se svidia koju samo slijep ne vidi Znam da sam visokali sam nizakda bi ti duši vrhove tak’oda bi se u njoj od …

Herojeva bajka

Negdje pred podne siš’o sam doljepopio prvu kavu na šešceodgurn’o vrata sjajnog hotelaka starom gradu krenuo pješ’ce Nisam siguran da li me stazavodi u smjeru kojim sam poš’omada si i ti nekada davnoovuda nekud čaršiji doš’o Da l’ sam izabr’o obalu pravuda prijedjem tu prokletu Savu? Iz žarkog neba zeleno-žutogtvoje me oko crveno gleda.Da li …

Da li je šuma došla po svoje?

Dockan je bio kada sam stig’ohiljade milja sa sebe svukoodškrino okno sparine teškeprekrio oči debelim mrakompod lako ćebe umor zavuk’o Dugo je stara čekala dušada takne moga djetinstva vrataotvori prozor prošlosti davnegdje joj je pogled u jutra ranasjekao odsjaj njiva od zlata Još mi tišina umara snovemada je sunce prtislo podnek’o vlasi četke mladog slikarašara …

Mlada grana jorgovana

Mlada grana jorgovana Molila je stara granaiznad sebe mlađu granuda na vrhu jorgovanamakne malo list u stranu. Jer joj lisće pogled vrebazaklanja joj zlatni vidikpa je jadna željna nebakao vode suvi ibrik. Al’ ne mari grana mladaizvila se pa sve blistak’o carica krošnjom vladai sve ređa list do lista. Staru granu sjenka mori prekriva je …