Šta bih ja bez tvojih boja

Te tvoje usne boje malinekipe od slasti kao pralinesuvom su dlanu vlažne slavineobali strmoj tihe lavinea slaboj rosi snažne planine Te tvoje usne Po mom beznadju dragulje sadegorku sudbinu osvetom sladevrelo mi srce uzdahom hladena površinu iz dna me vadeoko mog straha tvrdjave grade Šta mi to radete tvoje usne boje maline Te tvoje oče …

Ta tvoja boja k’o nebo plava

Svakog proljeća u ovo dobakad visibaba od slabog suncakao siroče toplinu prosionako tiho, tiho nečujnou oči mi se uliju kiševjetar u nebo dušu mi nosia ona teška, teška preteškaka dubinama tone sve višeIzgleda nisam dovoljno plak’o K’o da iz srca rastu mi kriladižu me gore pod jastuk mekiispružam ruke da sam ti bližeznam da si u …

Dobar, loš i nisam zao

Dobar, loš i nisam zao Znam da sam snažanali sam nejakda se oduprem tvojoj dobrotikoja me vuče pod svoje hridida se oduprem tvojoj ljepotipred kojom cvijet sebe se stidiu kojoj ružan ružnom se svidia koju samo slijep ne vidi Znam da sam visokali sam nizakda bi ti duši vrhove tak’oda bi se u njoj od …

Herojeva bajka

Negdje pred podne siš’o sam doljepopio prvu kavu na šešceodgurn’o vrata sjajnog hotelaka starom gradu krenuo pješ’ce Nisam siguran da li me stazavodi u smjeru kojim sam poš’omada si i ti nekada davnoovuda nekud čaršiji doš’o Da l’ sam izabr’o obalu pravuda prijedjem tu prokletu Savu? Iz žarkog neba zeleno-žutogtvoje me oko crveno gleda.Da li …