Da li je šuma došla po svoje?

Dockan je bio kada sam stig’ohiljade milja sa sebe svukoodškrino okno sparine teškeprekrio oči debelim mrakompod lako ćebe umor zavuk’o Dugo je stara čekala dušada takne moga djetinstva vrataotvori prozor prošlosti davnegdje joj je pogled u jutra ranasjekao odsjaj njiva od zlata Još mi tišina umara snovemada je sunce prtislo podnek’o vlasi četke mladog slikarašara …