Molitva

Tako je mirno, tiho unutra da svaki šapat tišinu para u meni jauk nijemo vrišti neka me muka u grlu stisla a bol u duši tako me tišti Veče se hladno u klupko svilo uzdahe teške u njedra skrilo spustilo ruke na Božiji hram mnogo se duša uz mene stislo a ja bih htio da …